Romanda Estetik Kalkışma-1

Romanda Estetik Kalkışma-1

Dizi: Estetik
Türü: Edebiyat
Yazarlar:
Sayfa: 431 sayfa
ISBN13: 9786055958367

Türkiye'de roman dendikte, kimi kişiler bu romanları

özetlemişler… bu özete romandan bir parça

eklemişler…

Özet, bir romanı var kılan öğe değildir. Türkiye'de

özneler, roman denilen varolanla karşı karşıya

gelmişler, ama romanı gerçekten var kılamamışlardır.

Türkiye'de yazın için bir yıkımdır bu. Ben, bunu

söyledim hep. Yazılarımla… söyleşilerimle bilgi

verdim insanlara… Özetçiler aldırmadılar… özeti

sürdürdüler…

Bilgisizliğin… sorumsuzluğun yıkıntıları içinde

sürüklenen romana ne yapmalıydı, roman nasıl var

kılınmalıydı… Bu, bir romanı var eden öğelerin

ortaya çıkarılmasıyla olanaklı olur.

Her sanat yapıtı nesnelerin estetik biçimlenmesiyle

oluşur. Bu, roman için de böyle.

Bir romanın var kılınması demek, o romanı oluşturan

öğelerin ayrıştırılmasıyla, üstünde durmakla, o öğeleri

belirtmekle roman gerçekte var kılınır.

Bu kitapta yapılan budur. Bu kitapla birlikte yazında

Kopernik devrimi yapılmıştır.

Cengiz Gündoğdu

Görüşler

Required fields are marked *. Your email address will not be published.