Sorgu

Sorgu

Dizi: Eleştiri - Deneme
Türü: Edebiyat
Yazarlar:
ISBN13: 9786055958466

Adnan
Öztel'in "Sorgu" yapıtı, bir kitabın nasıl okunması gerektiğine
çarpıcı bir örnektir.

Öztel,
rastgele okuma yapmaz, okuduklarını sorgular, katharsis yapar, yeni saptama ve önerilerde
bulunur.

Elinizdeki
kitabın Aydınlanma bölümünde Adnan Öztel, günümüz "Sol"unu
eleştiriyor, eleştirmekle yetinmiyor, Marksist felsefeyi, sanatı ve estetiği, etik
dostluğu yadsıdıkları sürece devrimin olanaklı olmayacağını temellendirerek
göstermeyi deniyor.
Gerçekçilik
bölümünde, gerçekçi edebiyatın, toplum üzerindeki büyük etkisini örnekleyerek tartışıyor.


Neriman ÇelikGörüşler

Required fields are marked *. Your email address will not be published.