BİÇİM SORUNU

BİÇİM SORUNU

Dizi: Estetik - Deneme
Yazarlar:
Sayfa: 224 sayfa
ISBN13: 9799757446728

“Nilüfer Öndin’in eldeki çalışması, biçim sorununu üç tarzda ele alıyor: varlıkta, bilgide ve sanatta. Tez, başlıca olarak sanat felsefesi için bir hazırlık niteliğini taşırken sanatın dayandığı varlıkbilimsel-bilgibilimsel temeli gün ışığına çıkarmayı deniyor. Onun ağırlıklı yönünü sanat oluştururken, burada yalnızca soyut-kavramsal bir düzlemde kalınmıyor, tersine bir sanat tarihçisi gözüyle somut sanat yapıtlarına da bakılıyor.”
Ömer Naci Soykan

Görüşler

Required fields are marked *. Your email address will not be published.